Nếu bạn nhận được mã phiếu thưởng khuyến mãi win8.casa, bạn có thể yêu cầu mã đó trong bước này.

Đăng nhập và chọn tiền gửi, phương thức thanh toán chọn phiếu giảm giá, trò chơi chọn trò chơi xèng nếu không chỉ định bất kỳ trò chơi nào.

Đó là tất cả. Thưởng thức !