Bạn có thể Nạp tiền hoặc nạp tiền vào tài khoản trò chơi của mình bằng tiền mặt ATM hoặc chuyển khoản trực tuyến, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và tạo lệnh gửi tiền và sử dụng số tiền giới thiệu. số khi bạn thực hiện chuyển khoản trực tuyến. Hoặc bạn có thể gửi tiền bằng tiền mặt ATM, bạn có thể tìm thấy tài khoản ngân hàng của chúng tôi trong chi tiết đơn đặt hàng.

Vui lòng chụp màn hình hoặc chụp ảnh phiếu gửi tiền của bạn và quay lại trang chi tiết đơn đặt hàng của bạn để tải lên phiếu gửi tiền. Tất cả tiền mặt ATM và chuyển khoản thủ công trực tuyến và điểm tín dụng trò chơi đều được xử lý thủ công và sẽ mất khoảng 1-5 phút để xử lý đơn đặt hàng, để xử lý nhanh chóng, vui lòng chọn chuyển khoản trực tuyến.